NO EN Login

Frühmittelalterliche Studien

Bibliographic Information

International Title:

Frühmittelalterliche Studien

p-ISSN:

0071-9706         Period: [1967 .. ]

e-ISSN:

1613-0812         Period: [ .. ]

Language:

Multiple languages

Country of publication:

Germany

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/fmst

Publishing House:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR Code:

1054

NPI Scientific Field:

History

Criteria

❌ Unknown scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
De Gruyter agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 3.0 3.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hej,

Jag förstår itne grunden för nedvärdering av FmSt från 2 till 1. Vilka grunder finns det för detta bedömning?

Det handlar om en tidskrift som respekteras bland medeltidsforskare i lika stor mån som Journal of Medieval History, Speculum, eller Viator. Det borde räknas utan tvekan som en 2.
Att ingen från Norge eller Skandinavien publicerar där är inget tecken på hur svag tidskriften är utan att bara att 1. det svårt att ta sig in där, samt 2.att skandinaviska forskningintressen inte sammanfaller med tidskriftens profil. Det säger ignenting om hur briljant den är.
Med andra ord - tidskriften borde definitivt höjas till att vara en 2 igen.
Vänligen

Wojtek Jezierski

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.