NO EN Logg inn

Archives and Museum Informatics (Nedlagt 2001, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Archives and Museum Informatics

p-ISSN:

1042-1467         Periode: [1989 .. 2001]

e-ISSN:

1573-7519         Periode: [2001 .. 2001]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
USA

URL:

https://link.springer.com/journal/10505/volume[..]

Etterfølgere:

Archival Science

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

2160

NPI Fagfelt:

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.