NO EN Login

Sports Medicine

Bibliographic Information

International Title:

Sports Medicine

p-ISSN:

0112-1642         Period: [1984 .. ]

e-ISSN:

1179-2035         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

New Zealand
Switzerland

URL:

https://link.springer.com/journal/40279

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

13236

NPI Scientific Field:

Sport Sciences

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Springer Nature agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 1
2020 1 0.0714 0.3606
2019 1 0.5484 1.8919
2018 1 1.0 2.143
2017 1 1.9444 3.4127
2016 1 0.6038 2.1086
2015 1 1.2 1.5814
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.14 1.14
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.5 0.5
2004 1 2.0 2.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Sports Medicine (IF=7.583) har vært et av verdens ledende tidsskrift innenfor idrettsforskning siden 1984, og rangeres per i dag med 7.64 sitat/artikkel på 3. plass blant 125 evaluerte tidsskrift (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3699).
Hei Ulrich,
Takk for mail. Jeg er dessverre vanskelig å støtte dette i denne omgang. Grunnen er at dette avgjøres i nasjonalt fagorgan, som nettopp hadde årsmøte i Stavanger. Fagorganet ville beholde rangeringen slik det nå er.
Lars Tore Rongland, rektor på NIH og nestleder av vårt fagorgan, har hatt en grundig gjennomgang med faggruppen sin på NIH (ledende på idrettsforskning i Norge). De presiserer at de ikke ønsker noen endringer nå. Det gjorde heller ikke de andre institusjonene. Utfordringen er først og fremst å få en god balanse mellom medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tidsskrifter innen idrettsforskning. Skal noen flere inn på nivå 2, må jo noen også ned. Pr i dag ligger fagområdet opp mot 30 % publisering på nivå 2. Som du jo er kjent med skal rundt 20% av de publiserte artiklene være på dette nivået.
Vi får se på saken ved neste anledning. Beklager.
Mvh Gro Næsheim-Bjørkvik, leder

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.