NO EN Logg inn

Sprachtypologie und Universalienforschung (Nedlagt 2007, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sprachtypologie und Universalienforschung

p-ISSN:

0942-2919         Periode: [1993 .. 2007]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/stuf

Etterfølgere:

Language Typology and Universals

Utgiver:

Akademie Verlag

ITAR-kode:

5875

NPI Fagfelt:

Lingvistikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 1 1.0 1.0
2011 1 1.0 1.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.