NO EN Logg inn

EOS

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

EOS

p-ISSN:

0096-3941         Periode: [1969 .. ]

e-ISSN:

2324-9250         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

https://eos.org/

Forlag:

American Geophysical Union (AGU)

ITAR-kode:

987

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Kommentar

Ikke vitenskapelig tidsskrift, men magasin.

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.3333 0.5774
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.4167 1.3275
2015 1 0.0 0.0
2014 1 2.0 2.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.33 0.33
2011 1 0.33 0.33
2010 1 0.86 0.86
2009 1 1.4 1.4
2008 1 1.78 1.78
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.83 1.83
2005 1 2.7 2.6
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.