NO EN Logg inn

Maritime Economics & Logistics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Maritime Economics & Logistics

p-ISSN:

1479-2931         Periode: [2002 .. ]

e-ISSN:

1479-294X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.palgrave.com/gp/journal/41278

Forlag:

Palgrave Macmillan

ITAR-kode:

1006221

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.5 1.3
2019 1 1.0417 1.9559
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.75 1.2071
2016 1 1.5 2.1213
2015 1 1.1667 1.7686
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.0 1.0
2012 1 1.5 1.5
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.33 1.33
2009 1 3.0 3.0
2008 1 0.5 0.5
2007 1 1.25 1.25
2006 1 0.333 0.333
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.