NO EN Login

International Data Privacy Law (IDPL)

Bibliographic Information

International Title:

International Data Privacy Law (IDPL)

p-ISSN:

2044-3994         Period: [2011 .. 2013]

e-ISSN:

2044-4001         Period: [2011 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/idp[..]

Publishing House:

Oxford University Press

ITAR Code:

1021856

NPI Scientific Field:

Law

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
❌ Unregistered confirmed ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Oxford University Press agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Etter et møte i fagmiljøet ved Senter for rettsinformatikk, er det enighet om at IDPL bør være på nivå 2. Per dags dato er det kun ett teknologirettslig tidsskrift på nivå 2, til tross for at det er mange gode vitenskapelige tidsskrifter på feltet. IDPL er et høyt anerkjent tidsskrift i fagmiljøet, det har svært anerkjente redaktører, aktuelle artikler fra hele verden og utgis av solide Oxford University Press. Vi mener at IDPL på samme måte som i Danmark derfor bør løftes opp på nivå 2 i Norge.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.