NO EN Login

Acta Neuropathologica

Bibliographic Information

International Title:

Acta Neuropathologica

p-ISSN:

0001-6322         Period: [1961 .. ]

e-ISSN:

1432-0533         Period: [ .. ]

Language:

Multiple languages

Country of publication:

Germany

URL:

https://www.springer.com/journal/401

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

6248

NPI Scientific Field:

Neurology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Springer Nature agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0548 0.4413
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.3088 1.0528
2017 1 0.4225 1.5412
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.3684 0.8132
2014 1 0.5385 0.5385
2013 1 0.6363 0.6363
2012 1 0.03 0.03
2011 1 0.41 0.41
2010 1 0.05 0.05
2009 1 0.45 0.45
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.65 0.65
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.14 0.14
2004 1 1.057 1.057
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Tidsskriftet Acta Neuropathologica er rangert som nivå 1 i NSD. På vegne av flere akademikere i feltet ønsker jeg å be om ny evaluering og rangering som nivå 2 tidsskrift. Acta Neuropathologica har en IF >18 og er dermed et av de høyest rangerte tidsskrifter i nevrologi. Den har høyere rank enn andre nivå 2 tidsskrifter som f.eks "Brain". Jeg håper at det kan gjøres en ny evaluering.

Mvh

Charalampos Tzoulis, MD, PhD
Professor i nevrologi og nevrodegenerasjon
Leder, Neuromics forskningsgruppe
Leder for nevrodegenerasjon og senter viseleder,
Neuro-SysMed: forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
Institutt for klinisk medisin 1, Universitetet i Bergen
http://www.neuromics.org/
tzoulis.charalampos@helse-bergen.no
charalampos.tzoulis@nevro.uib.no
Tel: +4755975045
Fax: +4755975164
Tidskriften har en impact factor på 15.873. En av de top journalene i feltet. Den burde oppgraderes til nivå 2.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.