NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers

p-ISSN:

1549-8328         Periode: [2004 .. ]

e-ISSN:

1558-0806         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.js[..]

Forgjengere:

IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1020956

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.25 1.4741
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.6667 3.1843
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 1.5 5.7577
2014 2 0.9 2.7
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 1.0 3.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.33 3.99
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.2 0.6
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.