NO EN Logg inn

Neuropsychopharmacologia Hungarica

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Neuropsychopharmacologia Hungarica

p-ISSN:

1419-8711         Periode: [1999 .. ]

e-ISSN:

2064-2512         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Ungarn

URL:

https://en.mppt.hu/journal/

Utgiver:

Neuroline

ITAR-kode:

1031711

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi
Kriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon

❌ Ukjent fagfellevurdering

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.