NO EN Login

European Journal of Personality

Bibliographic Information

International Title:

European Journal of Personality

p-ISSN:

0890-2070         Period: [1987 .. ]

e-ISSN:

1099-0984         Period: [1987 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://journals.sagepub.com/home/erp

Publishing House:

Sage Publications

ITAR Code:

8449

NPI Scientific Field:

Psychology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.4 0.7506
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.83 0.83
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg stiller meg spørrende til at Euroepan Journal of Personality (EJP) har "Vedtak nivå 1". Tidsskriftet har en sterk impact factor (IF: 5.838 og 5-year IF: 6.610) og rangering innen sin sjanger (rangert som nr. 5 av 65 i feltet "Psychology, Social" i Journal Citation Reports basert på impact factor: https://journals.sagepub.com/metrics/ERP). Tidsskriftet er dessuten tilknyttet ledende forskere innen personlighetsforskning som enten medredaktører eller konsulterende redaktører slik som John Soto, Manfred Scmitt, Janina Bühler og Robert R. McCrae. I tillegg har EJP en bred internasjonal forfatterkrets. European Journal of Personality har også et stort fokus på transparens i forskningen og krever at man i de fleste tilfeller må kunne tilgjengeliggjøre både data og syntax over alle utførte analyser. De praktiserer i hovedsak double blind review med tre konsulenter, men konsulentene kan, dersom de ønsker, oppgi egen identitet til forfatteren. Videre samarbeider tidsskriftet med Publons (https://publons.com/about/home/), slik at reviewere har mulighet til å registrere at de har utført konsultasjonsjobber for tidsskriftet. Et annet moment er at EJP praktiserer "streamlined review" der man kan sende inn tidligere review-kommentarer på manuskriptet som man har fått i andre tidsskrift man har sendt inn til tidligere, men fått publiseringsavslag på, slik at endringer forfatteren har gjort med manuskriptet, basert på tidligere review, kan tas med i ny publikasjonsvurdering og potensielt lette redaktørjobben og bruken av konsulenter noe. Tidsskriftet bruker heller ikke reviewere som forfatterne selv har foreslått. Alle disse aspektene er med på å gjøre European Journal of Personality til et meget sterkt vitenskapelig tidsskrift med bred faglig appell og fokus på tilgjengelig og transparent forskning: "European Journal of Personality publishes personality research in its broadest sense, including but not restricted to topics such as the structure, causes and consequences of individual differences, and short-term variability and developmental changes within individuals alongside their interactions with social and non-social experiences: https://journals.sagepub.com/aims-scope/ERP."

Jeg nominerer dermed dette European Journal of Personality til "Vedtak nivå 2".

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.