NO EN Logg inn

Molecular Therapy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Therapy

p-ISSN:

1525-0016         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1525-0024         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescri[..]

Forlag:

Academic Press

ITAR-kode:

11731

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.4848 0.8832
2018 1 0.05 0.3606
2017 1 0.0909 0.392
2016 1 0.2077 0.8157
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0556 0.0556
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.19 0.57
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.54 1.62
2006 2 0.67 2.01
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.7 2.1
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Molecular Therapy har en impact factor på 7.009. En av de beste tidskriftene for å publisere arbeider innenfor genterapi og molekylær terapi. Den burde oppgraderes til nivå 2.
Vi takker for innspillet som fagkomiteen nå har diskutert. Andel tidsskrifter på nivå 2 på tidsskriftlisten for Farmasi, farmakologi og toksikologi er 20.2%. Det er derfor ikke anledning til å løfte flere tidsskrifter opp på nivå 2 uten å flytte noe ned. Fagkomiteen henstiller deg evt. å søke tidsskriftet overført fra listen til Farmasi, farmakologi og toksikologi til en bedre egnet liste (e.g. biomedisin).

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.