NO EN Logg inn

Militärgeschichtliche Mitteilungen (Nedlagt 1999, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Militärgeschichtliche Mitteilungen

p-ISSN:

0026-3826         Periode: [1967 .. 1999]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/view/j/mgzs

Etterfølgere:

Militärgeschichtliche Zeitschrift

Forlag:

De Gruyter Open

ITAR-kode:

11638

NPI Fagfelt:

Historie

Kriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.