NO EN Logg inn

Journal of Polymer Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Polymer Science

p-ISSN:

2642-4150         Periode: [2020 .. ]

e-ISSN:

2642-4169         Periode: [2020 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26424169

Forgjengere:

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

1031910

NPI Fagfelt:

Kjemi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2021 1
2020 1 1.0 1.0
2020 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.