NO EN Logg inn

Epilepsia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Epilepsia

p-ISSN:

0013-9580         Periode: [1909 .. ]

e-ISSN:

1528-1167         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Danmark
Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15281167

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

The International League Against Epilepsy

ITAR-kode:

8337

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Wiley-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.6357 1.8276
2019 1 1.0357 2.2515
2018 1 0.6593 1.9045
2017 1 0.4821 2.0153
2016 1 1.2143 1.9619
2015 1 0.4167 0.7961
2014 1 1.3125 1.3125
2013 1 1.0097 1.0097
2012 1 0.97 0.97
2011 1 0.58 0.58
2010 1 1.56 1.56
2009 1 1.39 1.39
2008 1 0.14 0.14
2007 1 2.18 2.18
2006 1 1.39 1.39
2005 1 4.79 4.79
2004 2 0.52 1.56
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.