NO EN Logg inn

Zoological Journal of the Linnean Society

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Zoological Journal of the Linnean Society

p-ISSN:

0024-4082         Periode: [1969 .. ]

e-ISSN:

1096-3642         Periode: [1969 .. ]

URL:

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp[..]

Forlag:

Blackwell Publishing

ITAR-kode:

13861

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-16
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.2857 0.6949
2019 1 0.5333 1.2442
2018 1 1.2955 2.0216
2017 1 2.4242 3.981
2016 1 1.5 1.9192
2015 1 0.25 0.7506
2014 1 0.0 0.0
2013 1 3.1667 3.1667
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.2 0.2
2010 1 0.2 0.2
2009 1 1.03 1.03
2008 1 0.5 0.5
2007 1 1.0 1.0
2006 1 2.0 2.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.