NO EN Logg inn

Monthly notices of the Royal Astronomical Society

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Monthly notices of the Royal Astronomical Society

p-ISSN:

0035-8711         Periode: [1827 .. ]

e-ISSN:

1365-2966         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.blackwellpublishing.com/journals/mnr

Forlag:

Blackwell Publishing

ITAR-kode:

11741

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.4316 5.2476
2019 1 2.3655 5.3243
2018 1 3.6012 10.6604
2017 1 3.0932 8.7833
2016 1 2.3233 7.5661
2015 1 2.9945 6.8981
2014 1 1.4222 1.4222
2013 1 0.125 0.125
2012 1 0.96 0.96
2011 1 0.59 0.59
2010 1 0.74 0.74
2009 1 0.14 0.14
2008 1 1.3 1.3
2007 1 1.53 1.53
2006 1 3.22 3.22
2005 1 1.03 1.03
2004 1 0.85 0.85
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.