NO EN Logg inn

Journal of the World Aquaculture Society

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of the World Aquaculture Society

p-ISSN:

0893-8849         Periode: [1986 .. ]

e-ISSN:

1749-7345         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/

Forlag:

Blackwell Publishing

ITAR-kode:

11091

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.375 0.8726
2019 1 0.6667 1.2071
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.25 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1667 0.1667
2012 1 2.46 2.46
2011 1 1.95 1.95
2010 1 0.87 0.87
2009 1 2.2 2.2
2008 1 0.83 0.83
2007 1 0.36 0.36
2006 1 0.917 0.917
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.