NO EN Logg inn

Annals of Noninvasive Electrocardiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of Noninvasive Electrocardiology

p-ISSN:

1082-720X         Periode: [1996 .. ]

e-ISSN:

1542-474X         Periode: [ .. ]

URL:

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp[..]

Forlag:

Blackwell Publishing

ITAR-kode:

6661

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.1364 0.7612
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.1333 0.6712
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.5596 0.5596
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.16 0.16
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.