NO EN Logg inn

Otology & Neurotology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Otology & Neurotology

p-ISSN:

1531-7129         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1537-4505         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://journals.lww.com/otology-neurotology/p[..]

Forlag:

Wolters Kluwer

ITAR-kode:

12107

NPI Fagfelt:

Øre-nese-hals

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.5 0.7071
2019 1 0.6597 2.1674
2018 1 0.1389 0.951
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2083 0.951
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.2143 0.2143
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.51 0.51
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Otology & Otoneurology er topp tidskrift innen feltet Otologi, uten tvil eller sidestykke.
Tidsskriftet burde være på nivå 2 i lik linje med Laryncoscope eller JAMA Otolaryngology.
Dette er det viktigste otologiske tidsskriftet. Ørekirurger, audiologer og vestibuloger bruker dette som referansetidsskrift. Dette er det offisielle tidsskriftet for den amerikanske otologiske foreningen.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.