NO EN Logg inn

Annals of the Association of American Geographers (Nedlagt 2015, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of the Association of American Geographers

p-ISSN:

0004-5608         Periode: [1911 .. 2015]

e-ISSN:

1467-8306         Periode: [ .. 2015]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/action/journalInfo[..]

Etterfølgere:

Annals of the American Association of Geographers

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

6677

NPI Fagfelt:

Geografi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-07
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-07
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.33 0.99
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.6 1.8
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.