NO EN Logg inn

Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei (Nedlagt 1997, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei

p-ISSN:

0939-7922         Periode: [1991 .. 1997]

e-ISSN:

1431-5831         Periode: [1995 .. 1997]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://link.springer.com/journal/218/volumes-[..]

Etterfølgere:

European Physical Journal A

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1014168

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

❌ Ukjent fagfellevurdering

❌ Uregistrert forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 0 0.0 0.0
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0
2012 0 0.0 0.0
2011 0 0.0 0.0
2010 0 0.0 0.0
2009 0 0.0 0.0
2008 0 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.