NO EN Logg inn

Stem Cell Reviews and Reports (Nedlagt 2008, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Stem Cell Reviews and Reports

p-ISSN:

1550-8943         Periode: [2005 .. 2008]

e-ISSN:

1558-6804         Periode: [2005 .. 2008]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.springer.com/journal/12015

Etterfølgere:

Stem Cell Reviews and Reports (SCRR)

Forlag:

Humana Press

ITAR-kode:

1006773

NPI Fagfelt:

Biologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Ingen nivå-/publiseringshistorikk

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.