NO EN Logg inn

International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis

p-ISSN:

2167-4329         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?pun[..]

Forlag:

IEEE Press

ITAR-kode:

1022839

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.1667 0.5307
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Proposal from professor Phuong Ha via email to PU chair 7.10.2020:
"I want to nominate the top publication channels in Computing Systems to level 2 (see link below).
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=eng_computingsystems
However, there are many of the top publication channels cannot be found in NPI database. For examples,
1. International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS), https://dl.acm.org/conference/asplos
2. International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC), https://dl.acm.org/conference/sc
3. Symposium on Operating Systems Principles (SOSP), https://dl.acm.org/conference/sosp
Could you please help nominate these top publication channels in Computing Systems to level 2?

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.