NO EN Logg inn

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)

p-ISSN:

0809-781X         Periode: [2006 .. 2020]

e-ISSN:

2703-7622         Periode: [2020 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.nta.atferd.no/

Forgjengere:

Diskriminanten

Utgiver:

Norsk atferdsanalytisk forening

ITAR-kode:

1005998

NPI Fagfelt:

Psykologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-27
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-16
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 7.0 9.8805
2019 1 7.6667 9.0184
2018 1 6.4 6.9985
2017 1 5.4333 6.0591
2016 1 14.3333 16.2342
2015 1 6.5 7.5355
2014 1 16.5 16.5
2013 1 11.0167 11.0167
2012 1 8.34 8.34
2011 1 10.51 10.51
2010 1 4.49 4.49
2009 1 0.99 0.99
2008 1 2.45 2.45
2007 1 0.25 0.25
2006 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.