NO EN Logg inn

Proceedings - IEEE Computer Security Foundations Symposium (CSF)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Proceedings - IEEE Computer Security Foundations Symposium (CSF)

p-ISSN:

1940-1434         Periode: [2007 .. ]

e-ISSN:

2374-8303         Periode: [2007 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/100014[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1032325

NPI Fagfelt:

Datateknikk og datavitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-26
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-18
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.