NO EN Logg inn

Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)

p-ISSN:

2160-8989         Periode: [2003 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/180037[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1032288

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Kommentar

Alternative URL: https://www.cleoconference.org/home/.

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.