NO EN Logg inn

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference Proceedings

p-ISSN:

1557-170X         Periode: [2004 .. ]

e-ISSN:

1558-4615         Periode: [1988 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/100026[..]

Forgjengere:

Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1019363

NPI Fagfelt:

Generell teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-23
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.6667 2.45
2019 1 2.0786 3.5954
2018 1 3.2143 6.6028
2017 1 4.9333 8.1242
2016 1 5.0802 8.5894
2015 1 5.5833 6.9186
2014 1 6.6959 6.6959
2013 1 5.0 5.0
2012 1 2.0 2.0
2011 1 1.0 1.0
2010 1 2.53 2.53
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.