NO EN Logg inn

Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

p-ISSN:

1520-6149         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

2379-190X         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://signalprocessingsociety.org/events

Forlag:

IEEE

Utgiver:

IEEE Signal Processing Society

ITAR-kode:

1003179

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-26
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Kommentar

Link to proceedings: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1000002/all-proceedings

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 3.8667 6.5651
2018 1 6.5333 7.3319
2017 1 2.875 3.5293
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.75 0.75
2013 1 0.3333 0.3333
2012 1 1.0 1.0
2011 1 3.71 3.71
2010 1 1.04 1.04
2009 1 3.15 3.15
2008 1 0.66 0.66
2007 1 1.5 1.5
2006 1 1.32 1.32
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.