NO EN Logg inn

Proceedings, International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Proceedings, International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)

p-ISSN:

1530-2075         Periode: [2000 .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.ipdps.org/

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1003061

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.1667 1.5307
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.67 0.67
2011 1 2.0 2.0
2010 1 1.0 1.0
2009 1 2.0 2.0
2008 1 0.99 0.99
2007 1 1.0 1.0
2006 1 1.5 1.5
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.