NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

p-ISSN:

1077-2626         Periode: [1995 .. ]

e-ISSN:

1941-0506         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.computer.org/portal/site/transactio[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9172

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 4.1333 16.261
2019 2 1.25 4.7441
2018 2 1.4286 5.5531
2017 2 4.1875 16.166
2016 2 0.7 4.6378
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.3262 3.9786
2013 2 2.7583 8.2749
2012 2 2.0 6.0
2011 2 2.33 6.99
2010 2 0.42 1.26
2009 2 2.63 7.89
2008 2 1.12 3.36
2007 2 1.2 2.85
2006 2 0.75 2.25
2005 2 0.33 0.99
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.