NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Nuclear Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Nuclear Science

p-ISSN:

0018-9499         Periode: [1963 .. ]

e-ISSN:

1558-1578         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.js[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9151

NPI Fagfelt:

Energi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.2361 0.893
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 1.0909 1.7858
2015 1 3.0 3.3938
2014 1 0.579 0.579
2013 1 0.3778 0.3778
2012 1 0.83 0.83
2011 1 0.59 0.59
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.6 0.6
2008 1 1.395 1.395
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.717 1.717
2005 1 0.09 0.09
2004 2 0.4 1.2
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.