NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Electron Devices

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Electron Devices

p-ISSN:

0018-9383         Periode: [1963 .. ]

e-ISSN:

1557-9646         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.js[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9129

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.5 9.5221
2019 2 0.375 3.3289
2018 2 0.2 1.7441
2017 2 2.75 9.3775
2016 2 2.0 6.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.1429 0.4287
2013 2 1.4889 4.4667
2012 2 0.76 2.28
2011 2 2.25 6.75
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.64 1.92
2007 2 0.16 0.48
2006 2 0.2 0.6
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.