NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Automatic Control

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Automatic Control

p-ISSN:

0018-9286         Periode: [1963 .. ]

e-ISSN:

1558-2523         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://control.bu.edu/ieee/

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9112

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.0833 9.9594
2019 2 0.75 4.7077
2018 2 1.6667 6.1843
2017 2 1.0 3.0
2016 2 2.8333 11.0094
2015 2 1.25 4.7321
2014 2 0.5833 1.7499
2013 2 2.25 6.75
2012 2 0.75 2.25
2011 2 2.04 6.12
2010 2 1.66 4.98
2009 2 0.25 0.75
2008 2 0.5 1.5
2007 2 0.83 2.49
2006 2 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.