NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Applied Superconductivity (TAS)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Applied Superconductivity (TAS)

p-ISSN:

1051-8223         Periode: [1991 .. ]

e-ISSN:

1558-2515         Periode: [1991 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.js[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9111

NPI Fagfelt:

Elkraft og elektrotekniske fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.25 0.65
2019 1 1.186 3.2419
2018 1 0.4242 1.1425
2017 1 0.0714 0.4111
2016 1 0.608 1.5225
2015 1 0.25 1.0221
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.25 0.25
2011 1 0.13 0.13
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.3 0.3
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.