NO EN Logg inn

IEEE Sensors Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Sensors Journal

p-ISSN:

1530-437X         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1558-1748         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9103

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 6.3762 29.4142
2019 2 4.4762 19.1385
2018 2 3.1667 11.9421
2017 2 3.45 12.6941
2016 1 1.8167 3.3689
2015 1 1.625 2.007
2014 1 1.0 1.0
2013 1 0.7 0.7
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.75 0.75
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.5 0.5
2005 1 1.75 1.75
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.