NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Biomedical Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Biomedical Engineering

p-ISSN:

0018-9294         Periode: [1964 .. ]

e-ISSN:

1558-2531         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

9113

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.1806 0.9419
2019 1 1.5462 3.4966
2018 1 0.9654 3.232
2017 1 0.625 1.4036
2016 1 0.8 0.8452
2015 1 0.6667 1.9313
2014 1 0.4 0.4
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.75 1.75
2011 1 1.11 1.11
2010 1 0.0 0.0
2009 1 2.08 2.08
2008 1 1.98 1.98
2007 1 1.13 1.13
2006 1 0.26 0.26
2005 1 3.31 3.31
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.