NO EN Logg inn

Journal of phase equilibria (Print) (Nedlagt 2004, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of phase equilibria (Print)

p-ISSN:

1054-9714         Periode: [1991 .. 2003]

e-ISSN:

1544-1032         Periode: [1991 .. 2004]

Språk:

Engelsk

URL:

https://link.springer.com/journal/volumesAndIs[..]

Etterfølgere:

Journal of Phase Equilibria and Diffusion (JPED)

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

10675

NPI Fagfelt:

Materialteknologi

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.