NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Journal of Ship Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Ship Research

p-ISSN:

0022-4502         Periode: [1957 .. ]

e-ISSN:

1542-0604         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.sname.org/SNAME/SNAME/Publications/[..]

Forlag:

Society of Naval Architects and Marine Engineers

ITAR-kode:

10849

NPI Fagfelt:

Marin og maritim teknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.0 3.0
2019 2 0.0714 1.0607
2018 2 0.5 2.7577
2017 2 0.7667 4.0417
2016 2 1.4083 7.214
2015 2 1.5 5.7577
2014 2 0.8333 2.4999
2013 2 0.0 0.0
2012 2 1.0 3.0
2011 2 1.83 5.49
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.66 1.98
2005 1 1.66 1.66
2004 2 0.5 1.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet Journal of Ship Research er på nivå 2. Jeg foreslår at det erstattes ved at Ocean Engineering som dekker et mye bredere spekter av forskning løftes til nivå 2. Mange norske forskere publiserer i Ocean Engineering som scorer høyt når det gjelder siteringer, https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt/fagfelt?id=1051

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.