NO EN Logg inn

Paleoceanography (Nedlagt 2017, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Paleoceanography

p-ISSN:

0883-8305         Periode: [1986 .. 2013]

e-ISSN:

1944-9186         Periode: [1986 .. 2017]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/jo[..]

Etterfølgere:

Paleoceanography and Paleoclimatology

Forlag:

American Geophysical Union (AGU)

ITAR-kode:

12134

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2019-06-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2017 2 0.2143 1.95
2016 2 1.0417 5.7198
2015 2 0.975 4.2754
2014 1 1.625 1.625
2013 1 0.3 0.3
2012 1 0.81 0.81
2011 1 2.18 2.18
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.93 0.93
2008 1 2.54 2.54
2007 1 0.2 0.2
2006 1 1.12 1.12
2005 1 0.51 0.38
2004 2 2.54 7.62
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.