NO EN Logg inn

Zeitschrift für Jagdwissenschaft (Nedlagt 2003, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Zeitschrift für Jagdwissenschaft

p-ISSN:

0044-2887         Periode: [1955 .. 2003]

URL:

http://www.springerlink.com/?MUD=MP

Etterfølgere:

European Journal of Wildlife Research

ITAR-kode:

13825

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.