NO EN Logg inn

Norsk Epidemiologi

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Norsk Epidemiologi

p-ISSN:

0803-2491         Periode: [1991 .. ]

e-ISSN:

1891-5477         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/index

Utgiver:

Norsk forening for epidemiologi

ITAR-kode:

5362

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-13
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 8.3214 10.2998
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.1667 1.9142
2016 1 6.2917 9.5924
2015 1 7.75 8.2845
2014 1 7.229 7.229
2013 1 7.2904 7.2904
2012 1 16.3 16.3
2011 1 10.76 10.76
2010 1 1.67 1.67
2009 1 11.42 11.42
2008 1 8.017 7.517
2007 1 8.624 8.564
2006 1 4.55 4.15
2005 1 12.3 12.3
2004 1 4.54 4.54
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.