NO EN Logg inn

Annals of Occupational Hygiene (Nedlagt 2016, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of Occupational Hygiene

p-ISSN:

0003-4878         Periode: [1958 .. 2016]

e-ISSN:

1475-3162         Periode: [ .. 2016]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/annweh/pages/About

Etterfølgere:

Annals of Work Exposures and Health

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

6664

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.881 1.4866
2015 1 0.3 0.7506
2014 1 0.7858 0.7858
2013 1 0.3538 0.3538
2012 1 0.99 0.99
2011 1 0.09 0.09
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.07 1.07
2008 1 1.55 1.55
2007 1 0.875 0.875
2006 1 3.44 3.44
2005 1 1.03 1.03
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.