NO EN Logg inn

Indian journal of physics A and Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of science A (Nedlagt 2004, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Indian journal of physics A and Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of science A

p-ISSN:

0252-9262         Periode: [1977 .. 2004]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

India

URL:

Ingen

Etterfølgere:

Indian Journal of Physics

Utgiver:

Indian Association for the Cultivation of Science

ITAR-kode:

9219

NPI Fagfelt:

Fysikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.