NO EN Logg inn

Diskriminanten (Nedlagt 2005, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Diskriminanten

p-ISSN:

0801-0536         Periode: [1994 .. 2005]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.atferd.no/sd/

Etterfølgere:

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)

Utgiver:

Norsk atferdsanalytisk forening

ITAR-kode:

1027372
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

❌ Ikke fagfellevurdering

❌ Uregistrert forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2005 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.