NO EN Login

Journal of Algebra

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Algebra

p-ISSN:

0021-8693         Period: [1964 .. ]

e-ISSN:

1090-266X         Period: [ .. ]

Country of publication:

Netherlands

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

9714

NPI Scientific Field:

Mathematics

Criteria

❌ Unregistered editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
❌ Unregistered confirmed ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Elsevier agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 2
2020 2 4.5833 19.0188
2019 2 2.0 11.202
2018 2 2.1667 8.9421
2017 2 0.8667 5.4699
2016 2 3.8333 17.7644
2015 2 2.8333 11.0094
2014 2 4.0 12.0
2013 2 2.0 6.0
2012 2 2.0 6.0
2011 2 4.5 13.5
2010 2 2.98 8.94
2009 2 3.5 10.5
2008 2 1.83 5.49
2007 2 4.0 12.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 3.0 3.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg synes man bør vurdere om denne journalen heller hører hjemme på nivå 1.
Den har lav impact factor (0.675-0.61-0.66-0.599 de siste fire årene) og er meget spesialisert. Selv om en del av artiklene kan holde god nok kvalitet, så er de fleste publiserte artiklene her av nivå 1-kvalitet. Artikler som publiseres her innnenfor algebraisk geometri er vanligvis ikke av nivå 2 kvalitet, og algebraikere jeg kjenner regner det ikke som spesielt prestisjefylt å publisere her. Jeg synes man bør stille ekstra store krav til at spesialiserte tidsskrifter står på nivå 2. Til sammenligning, så er både J. Funct. Anal., J. Diff. Geom., J. Algebraic Geom. med på topp-100 listen på Mathscinet, se

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/citations.html,

hvilket J. Alg. ikke er, og har betydelig høyere IF de siste fire årene:
J. Funct. Anal. 1.362-1.254-1.273-1.322, J. Algebraic Geom. 1.351-1.405-1.191-0.906, J. Diff. Geom. 1.562-1.33-1.24-1.419

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.