NO EN Logg inn

Sports Medicine

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sports Medicine

p-ISSN:

0112-1642         Periode: [1984 .. ]

e-ISSN:

1179-2035         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

New Zealand
Sveits

URL:

https://link.springer.com/journal/40279

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

13236

NPI Fagfelt:

Idrettsforskning

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Springer Nature-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 1
2020 1 0.0714 0.3606
2019 1 0.5484 1.8919
2018 1 1.0 2.143
2017 1 1.9444 3.4127
2016 1 0.6038 2.1086
2015 1 1.2 1.5814
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.14 1.14
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.5 0.5
2004 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Sports Medicine (IF=7.583) har vært et av verdens ledende tidsskrift innenfor idrettsforskning siden 1984, og rangeres per i dag med 7.64 sitat/artikkel på 3. plass blant 125 evaluerte tidsskrift (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3699).
Hei Ulrich,
Takk for mail. Jeg er dessverre vanskelig å støtte dette i denne omgang. Grunnen er at dette avgjøres i nasjonalt fagorgan, som nettopp hadde årsmøte i Stavanger. Fagorganet ville beholde rangeringen slik det nå er.
Lars Tore Rongland, rektor på NIH og nestleder av vårt fagorgan, har hatt en grundig gjennomgang med faggruppen sin på NIH (ledende på idrettsforskning i Norge). De presiserer at de ikke ønsker noen endringer nå. Det gjorde heller ikke de andre institusjonene. Utfordringen er først og fremst å få en god balanse mellom medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tidsskrifter innen idrettsforskning. Skal noen flere inn på nivå 2, må jo noen også ned. Pr i dag ligger fagområdet opp mot 30 % publisering på nivå 2. Som du jo er kjent med skal rundt 20% av de publiserte artiklene være på dette nivået.
Vi får se på saken ved neste anledning. Beklager.
Mvh Gro Næsheim-Bjørkvik, leder

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.