NO EN Logg inn

Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion

Internasjonal tittel:

Prague Papers on Language, Society and Interaction

p-ISSN:

1866-878X         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.peterlang.com/view/serial/PPL

Forlag:

Peter Lang Publishing Group

ITAR-kode:

1031567

NPI Fagfelt:

Lingvistikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.