NO EN Logg inn

Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen

Internasjonal tittel:

Studies on Romance Literatures and Cultures

p-ISSN:

0170-9208         Periode: [1977 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.peterlang.com/view/serial/SDR

Forlag:

Peter Lang Publishing Group

Utgiver:

Peter Lang International Academic Publishers

ITAR-kode:

1029740

NPI Fagfelt:

Romansk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.