NO EN Logg inn

Diabetes & its Complications (DC)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Diabetes & its Complications (DC)

e-ISSN:

2639-9326         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.scivisionpub.com/journals/diabetes-[..]

Utgiver:

SciVision Publishers

ITAR-kode:

1031898

NPI Fagfelt:

Endokrinologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-05
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-04
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.